Nogle billeder af Rasmus

Her er et par billeder af lillebror Rasmus.

Meget ny dreng

Mad er godt

Skiftetid

Davs lille gavstrik

Hos sin moar

Bad er også godt

Slumregøj

Madtid igen