CV for Jesper Steen Møller

Jesper Steen Møller
jesper@selskabet.org

Personligt

Arbejdserfaring

2008-: Partner og konsulent i NineConsult ApS. Java EE, SOA, Oracle/BEA WebLogic, etc.

Kunder: CSC / Domstolsstyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Sirius IT A/S.

2003-2008: Konsulent i Sirius IT A/S, tidligere TietoEnator A/S.

Arbejdet med løsningsarkitektur og som teknisk projektleder på diverse digitale selvbetjeningsløsninger og sagsbehandlingssystemer, alle specialudviklede. Teknologier: J2EE, SOA, XML, C++, X509 og OCES-certifikater, OIO, m.m.

Kunder: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen, Fiskeridirektoratet, mfl.

2001-2002: Teamleder og softwareudvikler hos Ascio Technologies/Speednames, inden for produktet Digital Identity. Opgaverne har bestået i at overtage udviklingsprojektet fra eksterne konsulenter og opbygge en udviklingsgruppe til den videre udvikling, komplet redesign af administrationmetode og front-end, etc. Teknologier: XML, SOAP, Delphi, C++, ASP, MS SQL Server, m.m.

1997-01: Leder af den tekniske afdeling hos AGENCY.COM Copenhagen (tidligere Visionik), et webbueau. Arbejdede med analyse, design, arkitektur og implementering af forskellige Internet-relaterede projekter i C++ og Java. Siden 1999 en del af ledelsesgruppen med overordnet ansvar for udviklingsgruppen herunder personaleudvikling og rekruttering. Teknisk projektleder for flere store, internationale internet-portal projekter, med kraftig eksponering til kunden og styring af de tekniske ressourcer på projektet, internt såvel som eksterne konsulenter. Før web-boblen for alvor brast var der 10 udviklere i teamet, plus 2-3 freelance konsulenter.

Kunder: Forskningsministeriet, Københavns Fondsbørs, Danisco, Tele Danmark Kabel-tv, DFDS, Tele Danmark IT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Superfos, mViva, FöreningsSparbanken, mfl.

1994-96: Konsulent hos AmeriData Global A/S (tidligere Control Data A/S) i forbindelse med design og udvikling af et system til simulationssystem. Program­systemet, der rummede detaljerede fysiske modeller, elementer af GIS og et relationelt databasegrundlag, blev designet og programmeret efter den objekt-orienterede metode OMT og implementeret i C++ under Solaris. Udarbejdede desuden kravspecifikationer, deltog i tilbudsarbejde, tidlig analyse, etc.

Kunderne var blandt andre: Tele Danmark Mobil, Bonnier og Krak.

1992-93: Programmør hos Great Valley Products, Inc., i Pennsylvania, USA, hvor jeg udviklede software til deres multimedie (hardware) produkter, specielt inden for videoprodukter (genlock, frame-grabber, time base corrector (TBC)). GVP var den største leverandør af ekstraudstyr til Commodore Amiga maskiner.

1989-92: Skribent i bladet »Det Nye COMputer« på forlaget Audio Media A/S. I en periode var jeg „Teknisk redaktør“. Artiklerne varierede fra anmeldelser og programmeringskurser til causeri.

1988-92: Udførte mindre udviklingsopgaver for forskellige mindre softwarefirmaer.

Uddannelse og kurser

2007: Certificering i Enterprise Architecture, Carnegie Mellon.

2006: Certificering i softwarearkitektur fra Carnegie Mellon (SEI).

2004: Certificering i RUP (Rational Unified Process).

2002: Cultivator Værdiledelse, trin I + II

2001: Præsentationsteknik (Point of View, internt kursus i AGENCY.COM)

2000-01: Ledelsesudvikling (Point of View, internt kursus i AGENCY.COM)

1997-02: cand.scient ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Speciale (juli 2000): Automatic Specialization of Client/server Interfaces.

1996-98: HD 2. del i Informatik og Økonomistyring ved Handels­højskolen i København.

1994-96: HD 1.del ved Handelshøjskolen i København.

1993-98: bac.scient i Datalogi ved Københavns Universitet. Bifag: HD

1993-94: Regnskabslære og erhvervsøkonomi ved Niels Brock.

1988-91: Matematisk studentereksamen, Aurehøj Amtsgymnasium.

Personlige kvalifikationer

Gode kommunikative evner, såvel mundtligt som skriftligt, særligt direkte overfor kunden når der skal tænkes hurtigt, udklækkes en løsning eller findes et kompromis.

Behagelig person der kan få et team fuld af vidt forskellige mennesker til at spille sammen.

Dyb teknologisk forståelse, men samtidig tolerant og fordomsfri uden et IT-fikseret verdenssyn - kan derfor tage hensyn og perspektiv til brugeren, strategi, organisation og forretningsgange, så helheden tilgodeses og løsningen bliver afbalanceret.

Dynamisk og udadvendt, med gå-på mod i forhold med ændringer og nye udfordringer samt afsmittende evne til at gå forrest med krum hals.

Specifikke kvalifikationer

Følgende er ikke en udtømmende liste af alt hvad jeg har arbejdet med, men et bredt udsnit:

Objektorienteret udvikling

C++
Indgående kendskab indsamlet over ca. 7 års dagligt arbejde, specifikt med oversættere fra Microsoft, Sun, HP og GNU, og med biblioteker fra ObjectSpace, SIEMENS, boost++, Microsoft, og mange flere (herunder det ISO standardiserede C++ bibliotek indeholdende STL).

Java, J2EE
Indgående kendskab (EJB, JBoss, WSAD/Eclipse, Struts).

UML, OMT
Indgående kendskab, herunder igennem arbejde med CASE værktøjer (ArgoUML, Poseidon, Rational og StP/OMT)

Systemprogrammering

Win32
Indgående kendskab (Windows NT, Windows 9x og Windows CE), herunder nogen GUI programmering

UNIX, Linux
Godt kendskab (specielt serverside)

COM, DCOM, COM+
Indgående kendskab (både i ren C/C++ og via ATL)

SQL, OLTP
Indgående kendskab (Oracle, MS SQL Server, MS Transaction Server, JBoss, WebLogic, etc.)

Internet

HTTP, HTML, XML, XSLT, Schema, etc.
Indgående kendskab, herunder med udvikling af OIOXML schemaer

JSP, Servlets, ASP, ISAPI, CGI, etc.
Indgående kendskab

Proces / Projektledelse

XP (eXtreme Programming)
Rigtige gode erfaringer med indførelsen af XP (pair programming, planning game, test cases, etc.)

MS Project
Godt kendskab – „planen er ikke vigtig, planlægning er essentiel“

Diverse
Diverse risikostyringsmodeller, omkostningskalkuler, ressourceplanlægning, etc.